Kajian Tentang Evolusi Fesyen Di Filipina. Menjejalkan