Menurunkan usia pertanggungjawaban, 'bukan tindak balas' dalam: peguam