Ex-Baguio datuk bandar, menjelaskan

Todo penjelasan adalah bekas Baguio Datuk Bandar Javier Bautista Jr, mengenai menentukan Suruhanjaya mengenai Audit (DOM) itu»bertanggung jawab»ia»yang menyalahi undang-undang pengeluaran dana»disebabkan oleh P juta insentif untuk pekerja pemerintah lokal. Berikutnya ia memerintahkan RAYUAN untuk mengembalikan kerajaan tempatan Baguio Bandar untuk Perbendaharaan Negara mendakwa kos hidup elaun pekerja yang dianggap tidak dibenarkan elaun. Dia menegaskan bahwa ia telah menerima salinan DOM laporan dan pergi melalui proses yang betul kelulusan dalam dana. Kecuali bekas Datuk bandar Bautista, kumpirmadong bertanggungjawab juga enam belas sebelum ini dan semasa pegawai dan empleadyo Baguio Bandar-tempatan unit kerajaan